Zajęcia FITNESS z Justyną Koczułą - laureatką I miejsca w kategorii Instruktor Fitness Roku 2017 województwa opolskiego plebiscytu NTO