NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY STWARZAJĄ UCZNIOM WARUNKI DO:

 • nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
 • rozwijania poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
 • rozwijania i przekształcania spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowania do podejmowania zadań systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
 • rozbudzania i rozwijania wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
 • umacniania wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
 • rozwijania zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażanego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
 • kształtowania potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiania czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • rozwijania umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
 • wzmacniania poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniają warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • zapewniają opiekę i wspomagają rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

mgr Beata Stadniczuk - dyrektor szkoły, nauczyciel chemii

mgr Wioletta Sikorska - zastępca dyrektora, informatyka

lp Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
1 Beata Stadniczuk Chemia, EDB, Doradztwo zawodowe
2 Wioletta Sikorska Informatyka, Zajęcia komputerowe
3 Ewa Gołębiowska EW, Kodowanie, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
4 Bernadeta Donczew EW, Edukacja plastyczna, Plastyka, Kodowanie
5 Irena Nocek EW, Muzyka,Zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie
6 Karina Biały j. polski, Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, Logopedia
7 Dorota Chojecka j. angielski, Innowacja, WOS, GZW
8 Waldemar Jacheć Matematyka, GZW
9 Justyna Garbacz j. polski, Zajęcia rozwijające kompetencje humanistyczne, GZW
10 Ewelina Siudzińska j.angielski
11 Justyna Klink-Jelito Fizyka, Informatyka, Matematyka, GZW
12 Genowefa Kozubek - Kopecka Historia, Historia i społeczeństwo
13 Barbara Kulig j.polski, GZW
14 Renata Kobza za Paulinę Krzemińską WDŻ
  Tomasz Maintok za Paulinę Krzemińską Religia
15 Małgorzata Mazurek-Pers WF, Basen, GZW
16 Dariusz Polewski WF, Basen, GZW
17 Ewa Slawik j.niemiecki, język mniejszości -niemiecki, WHIK, GZW
18 Jennifer Seidel j.niemiecki, język mniejszości - niemiecki
19 Wiesław Walendzik Przyroda, Geografia, Technika, Zajęcia technika, GZW
20 Alicja Kałuża Świetlica
21 Agnieszka Słoka - Stróżyńska Świetlica, Pedagog
22 Katarzyna Maciak Świetlica
23 Natalia Sojka Biblioteka, j. polski, GZW
24 Natalia Mateja - Suchan Psycholog
25 Wiesław Bartoszek Technika, Informatyka
26 Ks. Piotr Kierpal Religia
27 Beata Tatoj (siostra Gizela) Religia
28 Sonia Kowolik Matematyka
29 Uliana Lynda Plastyka
30 Violetta Grzesista Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
31 Hanna Nowak Biologia
32 Magdalena Świątek Usprawnienia ruchowe
33 Lidia Rabiak - Adamska Chemia
34 Anna Urbańczyk - Bekiesch

j.niemiecki, język mniejszości - niemiecki

35 Aneta Konopka Zindywidualizowana ścieżka kształcenia