Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu informuje, że ze względu na reformę edukacji wprowadzoną od 2017 roku, w wyniku której w 2019 roku dwa roczniki uczniów ukończą ostatnią klasę (VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum)oraz brak wystarczającej liczby lekarzy medycyny pracy, przewiduje wystąpienie trudności w zakresie realizacji badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych (chodzi tu o praktyczną naukę zawodu -to znaczy o kandydatów do szkół branżowych I stopnia oraz techników).

W 2018 roku badania lekarskie uczniów przeprowadzało 26 lekarzy w 16 jednostkach służby medycyny pracy, natomiast w tym roku będzie to 17 lekarzy w 8 jednostkach.

W związku z powyższym (brak uprawnionych lekarzy oraz reforma szkolnictwa) spowodują w najbliższym czasie powstanie znacznych trudności w zakresie zabezpieczenia dostępu do przedmiotowych badań.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest aktualnie w trakcie poszukiwania różnych możliwości w zakresie zapewnienia dostępu do badań dla wszystkich zainteresowanych, jednakże wystąpienie powyższych trudności organizacyjnych jest na chwilę obecną niezwykle prawdopodobne.

RCB BEZP UPALY 1 PNG

 
Powered by Phoca Download

podreczniki

UWAGA! Rodzice kupują tylko podręczniki do
religii i języka mniejszości narodowej – niemieckiego.

 
Powered by Phoca Download

Szanowni Rodzice Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa opolskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum.

Reforma edukacji, realizowana w Polsce od 1 września 2017 r. sprawiła, że podczas najbliższej rekrutacji o miejsca w szkołach ponadpodstawowych starać się będą dwa roczniki uczniów. Będą to pierwsi absolwenci ośmioklasowych podstawówek oraz uczniowie będący ostatnimi absolwentami gimnazjów. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej wraz z władzami samorządowymi przygotowywaliśmy się do rekrutacji w 2019 r., której priorytetem było zapewnienie takich samych warunków rekrutacji, jak w latach ubiegłych tzn. aby każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku. W związku z tym poprosiłem dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkół, prognozy zmianowości oraz oferty edukacyjnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Organizując nową sieć szkół pamiętaliśmy z samorządami o rekrutacji 2019 r. Jako Kurator Oświaty nie zgadzałem się na likwidacje szkół ale dawałem zielone światło dla otwarcia nowych szkół np. dwóch liceów ogólnokształcących w Opolu czy na zaadoptowanie pomieszczeń na sale lekcyjne. Podejmowałem działania aby rekrutacja w 2019 roku w naszym województwie mogła odbyć się spokojnie. W związku z tym poprosiłem dyrektorów wszystkich szkół o wnikliwą analizę bazy szkół, prognozy zmianowości oraz oferty edukacyjnej dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Należy zauważyć, że roczniki uczniów urodzonych w 2003 i 2004 roku, czyli te, które rozpoczną edukację w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej od 1 września 2019/2020 to roczniki z najniższego punktu niżu demograficznego. Informacje uzyskane od dyrektorów szkół pozwalają na stwierdzenie, iż od lat spada zarówno liczba uczniów w oddziałach jak i średnia liczba uczniów w oddziale. Szkoły mają niewykorzystany potencjał sal dydaktycznych. Ponadto może być on zwiększony przez zaadoptowanie pomieszczeń po gimnazjach. Biorąc pod uwagę decyzje samorządów dotyczące przekształcenia gimnazjów, liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zostanie zwiększona. Wszyscy dyrektorzy od dwóch lat mieli obowiązek przygotowywać się do rekrutacji we wrześniu 2019 r.  Dostarczone przez dyrektorów szkół i organy prowadzące dane pozwalają mi stwierdzić, że:

1) oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych jest większa niż liczba uczniów, która jest sumą liczby uczniów VIII
klasy szkoły podstawowej i uczniów III klasy gimnazjum,

2) w każdej szkole w tym samym czasie będą pracowały dwie odrębne komisje. Jedna będzie rekrutowała uczniów po szkole gimnazjalnej, a druga uczniów po szkole podstawowej,

3) kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą takie same,

4) uczniowie po szkole podstawowej i po szkole gimnazjalnej będą uczyli się
w osobnych klasach i będą realizowali inne podstawy programowe,

5) uczniowie podejmujący naukę w 2019 r. w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych będą mieć zagwarantowane takie same warunki rekrutacji, jak w latach ubiegłych.

Szanowni Rodzice

Konkurencja do najchętniej wybieranych szkół nie jest zjawiskiem nowym, istnieje od wielu lat, i podobnie będzie w tym roku, jednak wiele najczęściej wybieranych liceów ogólnokształcących funkcjonowało z gimnazjami, więc szkoły te mają sale dydaktyczne przeznaczone dla większej liczby uczniów. Zatem skala trudności dostania się do wszystkich szkół, w tym także do liceów cieszących się największą popularnością, będzie  taka sama.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół: licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość Państwa dzieciom uzyskania zawodu. Pamiętajmy jednak, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego – absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę np. w branżowej szkole II stopnia.

Zapewniam Państwa, że dyrektorzy opolskich szkół odpowiedzialnie podejmują zadania w zakresie organizacji pracy szkół mając na względzie dobro dziecka i jego bezpieczeństwo, że warunki przyjęcia do szkół Waszych dzieci będą porównywalne z tymi, które obwiązywały w poprzednim roku szkolnym.

Z szacunkiem
Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty

Szanowni Państwo,
w związku z akcją strajkową od dnia 08.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne są odwołane. Jednocześnie informuję, że w sytuacjach braku możliwości sprawowania opieki przez Państwa nad swoimi dziećmi w Gminie Zdzieszowice jest zorganizowana opieka zastępcza w następujących placówkach:
Dom Dziennego Pobytu „Jarzębina” ul. Fabryczna 34/b (obok basenu)
Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” ul. Słowackiego (Stare Osiedle obok kościoła).
Bardzo proszę o informacje, jeśli będziecie Państwo korzystać ze zorganizowanej opieki zastępczej.
Proszę, o śledzenie komunikatów w prasie i telewizji w sprawie zakończenia strajku w dniu 23.04.2019 r., w momencie podpisania porozumienia zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zostaną wznowione.

Dyrektor
Beata Stadniczuk

dentystka